สมาคมกาแฟไทย (Thai Coffee Association) ศูนย์กลางการส่งเสริม ให้มีความรู้และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกาแฟ ทั้งในและต่างประเทศอย่างยั่งยืน
Website Banner

             

 
              
 
  [กำหนดการสัมมนา]  ปิดรับสมัคร  
 

     


 วันที่
ราคาฐาน* (โรบัสตา)
ณ จุดรับซื้อ บ.เนสท์เล่
จ.ชุมพร (บาท / กก.)
 1 เม.ย. 2560 ปิดรับซื้อ

*มีการบวกเพิ่มราคาตามคุณภาพกาแฟจากราคาฐาน
ศึกษาดูงานเชื่อมโยงเครือข่ายกาแฟไทยจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ณ จังหวัดน่าน
:6-8 ธ.ค. 2559
 
 


ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 34 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน : 27 ก.ค.2559 สมาคมกาแฟไทยจัดกิจกรรมศึกษาดูงานการแปรรูปกาแฟอาราบิกา ณ จังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่  :19-20 พ.ย.58


     
     
     
สมาคมกาแฟไทย
เลขที่ 1300 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์  66 2225 1961  โทรสาร  66 2225 1962
เว็บไซต์  : www.thaicoffee.or.th
อีเมล     : contact@thaicoffee.or.th
Thai Coffee Association
1300 Song Wat Rd. Samphanthawong,Bangkok 10100
Tel. 66 2225 1961, Fax : 66 2225 1962
Website : www.thaicoffee.or.th
E-mail   : contact@thaicoffee.or.th
Current Pageid = 1