สมาคมกาแฟไทย (Thai Coffee Association) ศูนย์กลางการส่งเสริม ให้มีความรู้และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกาแฟ ทั้งในและต่างประเทศอย่างยั่งยืน
Website Banner

              
      


 
      

 
 
 
 
สมาคมกาแฟไทย จัดงานเสวนา "การเชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาธุรกิจกาแฟไทยอย่างยั่งยืน" วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดน่าน : นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (ที่ 6 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดงาน  โดยมี นายสุธรรม  วิชชุไตรภพ  ประธานมูลนิธิกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย และมูลนิธิชาวสวนกาแฟ (ที่ 7 จากซ้าย) นางวารี  สดประเสริฐ  นายกสมาคมกาแฟไทย (ที่ 5 จากซ้าย) นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดน่าน (ที่ 6 จากขวา) นายประทุม  จิณเสน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐฯ น่าน จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) นางสาววัชรี  พรมทอง ประธานชมรมกาแฟน่าน (ที่ 2 จากขวา)  นางสาวราตรี  เม่นประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (ที่ 4จากขวา) นางสุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยพืชสวน (ที่7จากขวา)  นางสาววรนุช กันหาบุตร์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมการค้าภายใน (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยกรรมการสมาคมกาแฟไทย  นายเจริญ บุญลาภทวีโชค (ที่ 2 จากซ้าย) นางสาววินิดา  มังกรกาญจน์  (ที่ 3 จากขวา)   นางสาวนฤมล   ทักษะอุดม   (ขวาสุด)   และ  นายกิตติคุณ นิรมิตรศรีชัย (ซ้ายสุด) เข้าร่วม

 
 

 วันที่
ราคาฐาน* (โรบัสตา)
ณ จุดรับซื้อ บ.เนสท์เล่
จ.ชุมพร (บาท / กก.)
 1 เม.ย. 2560 ปิดรับซื้อ

*มีการบวกเพิ่มราคาตามคุณภาพกาแฟจากราคาฐาน
ศึกษาดูงานเชื่อมโยงเครือข่ายกาแฟไทยจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ณ จังหวัดน่าน
:6-8 ธ.ค. 2559
 
 


ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 34 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน : 27 ก.ค.2559 สมาคมกาแฟไทยจัดกิจกรรมศึกษาดูงานการแปรรูปกาแฟอาราบิกา ณ จังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่  :19-20 พ.ย.58

ขอเชิญร่วงาน CAFE EXPO SHANGHAI : 22-24 มีนาคม 2560 ณ Shanghai World Expo Exhibition Convention Center (SWEECC), Shanghai, China 
     
     
     
สมาคมกาแฟไทย
เลขที่ 1300 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์  66 2225 1961  โทรสาร  66 2225 1962
เว็บไซต์  : www.thaicoffee.or.th
อีเมล     : contact@thaicoffee.or.th
Thai Coffee Association
1300 Song Wat Rd. Samphanthawong,Bangkok 10100
Tel. 66 2225 1961, Fax : 66 2225 1962
Website : www.thaicoffee.or.th
E-mail   : contact@thaicoffee.or.th
Current Pageid = 1